TOP10 (Plánování s veřejností – setkání s občany)

Městys Dolní Cerekev zažil své druhé veřejné fórum, jehož cílem je sestavit Desatero jeho problémů. Setkání s veřejností podobného formátu proběhlo v Dolní Cerekvi již v roce 2015. Fórum se konalo ve čtvrtek 28. března 2019 v místním kulturním domě. Obdobně jako například na veřejných fórech Kraje Vysočina a města Jihlavy, diskutovali občané i zastupitelé u jednoho stolu o tom, co nás trápí v městysi.

Přítomní občané byli rozděleni k pěti tematicky odděleným stolům (rozvoj obce; doprava; spolková činnost + kultura; životní prostředí + odpady; vzdělávání + školství).

Nejprve se hodnotily akce a aktivity, které se v poslední době v Cerekvi podařily. Účastníci u každého ze stolů vyjmenovali velké množství pozitiv. Následně proběhlo hlasování o nejlepší akci/aktivitu. Zúčastněnými bylo nejlépe hodnoceno zlepšení informovanosti občanů - 35 hlasů, vedení obce (nové) – 24 hlasů, zajištění zdravotní péče – 11 hlasů, vlastní vodovod - 10 hlasů, spolek Roztoč - 5 hlasů, kulturní akce - 5 hlasů, občanská vybavenost - 4 hlasy a dětské akce - 1 hlas.

Z diskuze u každého ze stolů pak vyplynulo vždy několik konkrétních problémů, kterým je dle názoru účastníků třeba věnovat pozornost. Z každého tématu (stolu) byly vybrány čtyři nejdůležitější problémy a z nich pak pomocí hlasování bylo zvoleno Desatero. Výsledkem jsou tyto problémy: sběrný dvůr + centrální kompostárna - 22 hlasů, eliminace hrozby hlubinného úložiště - 12 hlasů, klubovna pro mladé - 10 hlasů, rekonstrukce kulturního domu - 8 hlasů, nová hasičárna - 7 hlasů, změna ve vedení školy - 7 hlasů, multifunkční hřiště - 6 hlasů, radar (úsekový) - 6 hlasů, špatný stav chodníků - 6 hlasů, parkovací místa u paneláků - 5 hlasů, úprava veřejné zeleně - 5 hlasů, parkování aut na veřejných prostranstvích - 4 hlasy, nové chodníky - 2 hlasy a málo dětí ve škole - 2 hlasy.

Výsledky budou nyní ověřeny formou ankety. Možnost hlasovat tak dostanou i občané městyse Dolní Cerekev, kteří se Fóra nezúčastnili. Výstupy setkání budou podkladem pro práci a rozhodování vedení a zastupitelstva městyse. Hlasování je možné provést v elektronické podobě zde: https://forms.gle/2iYGtZTm68gknjUf8. Nebo si vytiskněte níže přiložený anketní lístek a vhoďte ho do hlasovací urny v chodbě úřadu městyse. Volné anketní lístky jste dostali do schránek a další jsou k dispozici k vyplnění u hlasovací urny.

 

Anketa TOP10