Plánování s veřejností - fórum TOP10

V Dolní Cerekvi proběhne po dlouhé odmlce opět setkání s veřejností, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 18 hodin v kulturním domě. Po vzoru veřejných fór Kraje Vysočina a města Jihlavy budeme diskutovat o tom, co nás trápí v městysi, a vybereme největších 10 problémů v Dolní Cerekvi.

Městys Dolní Cerekev tak zažije své druhé veřejné fórum, jehož cílem je sestavit Desatero jeho problémů. Přítomní občané budou rozděleni k pěti tematicky odděleným stolům - rozvoj městyse, doprava, spolková činnost + kultura, životní prostředí + odpady a vzdělávání + školství.

Z diskuze u každého ze stolů vyplyne vždy několik konkrétních věcí, kterým je dle názoru účastníků třeba věnovat pozornost. Z každého tématu budou vybrány čtyři nejdůležitější problémy, které budou zástupci z řad občanů odprezentovány a z nich pak pomocí hlasování bude zvoleno Desatero.  

Na začátku akce nejprve zhodnotíme akce a aktivity, které se v poslední době v Cerekvi podařily. 

Celou akci bude řídit zkušená moderátorka. 

Těšíme se na hojnou účast veřejnosti, tedy lidí, kteří mají chuť podílet se na směřování rozvoje našeho městečka. 

Výstupy setkání budou podkladem pro práci a rozhodování vedení a zastupitelstva městyse. 

Pozvánka na akci je ke stažení zde.