Avizovaná návštěva projektantky E.ON

 

V neděli 11. listopadu od 10.00-18.00 proběhne návštěva projektantky E.Onu (konkrétně Ing. Barbory Antoňů z projekční kanceláře Seto, s.r.o.), a to z důvodu přípravy celkové rekonstrukce vzdušného elektrického NN vedení za nové zemní kabelové vedení a jeho ukončení v nových pilířích a skříních a jejich následné propojení se stávajícími elektroměrovými rozvaděči v jednotlivých objektech.

 

Projektantka má pro majitele nemovitostí nachystány souhlasy s provedení stavby a Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, které budou sloužit pouze jako potvrzení, že majitelé souhlasí s umístěním elektrické skříně a přívodního kabelu na své nemovitosti za jednorázovou úplatu po realizaci celé stavby. Kompletní rekonstrukce včetně přepojení bude provedena na náklady E.ONu. Pochůzka projektantky začne v Úvoze od domu č.p. 224, bude popojíždět bílou mazdou.

Žádáme občany o součinnost. Děkujeme za spolupráci.

Kontakt na paní projektantku: Ing. Barbora Antoňů - Seto, spol. s r.o., Hradecká 17/IV., 380 01  Dačice. Mob: +420 602 873 048, 384 420 665.