Výstraha ČHMÚ- Nebezpečí požárů

Od úterý 07.08.2018 nadále přetrvává nebezpečí vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu velmi teplému a suchému počasí. Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou  být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.