SÚRAO - plánovaný výzkum veřejného mínění

Dotazníkové šetření proběhne ve všech 9 lokalitách - 12. - 13. května 2018 v lokalitě Hrádek - podrobnosti viz příloha - stáhnout dokument