Upozornění - pitná voda

Městys Dolní Cerekev žádá občany o provedení kontroly přívodů vody do nemovitostí, vodoměrů a vodovodních rozvodů ve svých nemovitostech. Po mrazivém období dochází k postupnému oteplování s nebezpečím poškození  vodovodního potrubí, vodoměrů a výtoků s následnými škodami na majetku a úniku pitné vody. Preventivní kontrola předejde zbytečným komplikacím.