Dopravní omezení - výstavba kanalizace - aktualizace VIII

Informace pro občany s trvalým pobytem v městysi Dolní Cerekev a v místních částech Nový Svět a Spělov o dopravních omezeních v souvislosti s výstavbou kanalizace. Upozorňujeme, že zásadní materiály budou dále průběžně aktualizovány. V souvislosti se stavbou však může docházet k interním dopravním omezením a dočasným krátkodobým přerušením dopravy v dalších místech, kdy dodavatelé stavby podají občanům bližší informace. Součástí omezení dopravy je i úplná uzavírka silnice mezi Spělovem a křižovatkou II/639, kdy KSÚSV bude provádět pokládku nového asfaltového povrchu. Přílohou této informace jsou mapové podklady dopravního omezení - stáhnout dokument