Prodloužení uzavírky silnice č. III/0394 Spělov - Nový Svět od 1.8.2017 do 15.10.2017

Uzavírka silnice č. III/0394 Spělov - Nový Svět je prodloužena do 15.10.2017 z důvodu dokončení stavebních prací stavby "Splašková kanalizace a ČOV". Místní část Dolní Cerekve - Spělov bude přístupný po MK od Jezdovic.