Setkání dechových hudeb v Dolní Cerekvi - neděle 10. září 2017 od 13,30 u kulturního domu

Zveme Vás na 31. ročník Setkání dechových hudeb - neděle 10. září 2017 - pořadem provází Karel Hegner. Program je uveden v příloze - stáhnout dokument

Oznámení - dětská lékařka MUDr. Šnobrová

MUDr. Šnobrová od 7.8 - 11.8.2017 ordinuje pouze v Jihlavě (v D. Cerekvi neordinuje), od 14.8. - 21.8.2017 - dovolená - zastupuje MUDr. Kohnová v Jihlavě

Omezení spotřeby pitné vody

stáhnout dokument

Prodloužení uzavírky silnice č. III/0394 Spělov - Nový Svět od 1.8.2017 do 15.10.2017

Uzavírka silnice č. III/0394 Spělov - Nový Svět je prodloužena do 15.10.2017 z důvodu dokončení stavebních prací stavby "Splašková kanalizace a ČOV". Místní část Dolní Cerekve - Spělov bude přístupný po MK od Jezdovic.

Dopravní omezení - výstavba kanalizace - aktualizace V.

Informace pro občany s trvalým pobytem v městysi Dolní Cerekev a v místních částech Nový Svět a Spělov o dopravních omezeních v souvislosti s výstavbou kanalizace. Upozorňujeme, že zásadní materiály budou dále průběžně aktualizovány. V souvislosti se stavbou však může docházet k interním dopravním omezením a dočasným krátkodobým přerušením dopravy v dalších místech, kdy dodavatelé stavby podají občanům bližší informace. Přílohou této informace jsou mapové podklady dopravního omezení - stáhnout dokument